Павленківська сільська рада

Новопсковського району, Луганської області

Телефон: (06463) 9-55-32

 
УКРАЇНА
Павленківська сільська рада
Новопсковського району
Луганської області
XXXIV СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 24/12/2018 року№34/3с. Павленкове
Про Павленківський сільський бюджет на 2019 рік

Відповідно до ст.26, 27, 28, 61-64, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.22 - 23,43, 63 - 64, 69, 71, 73, 77, 88, 91, 96, 101, п.20 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України та на виконання вимог Міністерства фінансів № 836 від 24.08.2014 року «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення сесії районної ради від 22 грудня 2018 року № 28/11 сесія Павленківської сільської ради

ВИРІШИЛА:

  1. Визначити на 2019 рік:

доходи Павленківського сільського бюджету у сумі 1864168 грн., у тому числі доходи загального фонду 1864168 грн., згідно з додатком № 1 цього рішення;

видатки Павленківського сільського бюджету у сумі 1864168 грн., у тому числі видатки загального фонду 1864168 грн.

– оборотний залишок бюджетних коштів сільського бюджету в розмірі  1 000 грн., що становить 0,001 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення Павленківського сільського бюджету на 2019 рік, у тому числі по загальному фонду бюджету 1864168 грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення.

3. Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 3 до цього рішення.

4. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду Павленківського сільського бюджету на 2019 рік за їх економічною структурою:

– оплата праці,

– нарахування на оплату праці,

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів,

– забезпечення продуктами харчування,

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв,

– поточні трансферти місцевим бюджетам.

5. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові, а в разі його відсутності секретарю сільської ради, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики в органах Державної казначейської служби України на покриття тимчасових касових розривів Павленківського сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

6. На виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» головним розпорядникам коштів сільського бюджету забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:

– здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;

– оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів.

7. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних та вартісних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатками № 4 та № 4/1 до цього рішення.

8. Визначити, що кошти іншої субвенції в сумі 26183 грн., спрямовуються Новопсковському районному бюджету для виконання делегованих Новопсковській районній раді повноважень Павленківської сільської ради на утримання РКУ «Об’єднаний трудовий архів Новопсковського району».

9. Надати право виконавчому комітету Павленківської сільської  ради за погодженням з постійною комісією з питань  соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів:

– здійснювати видатки понад обсяги, затверджені в сільському бюджеті на 2019 рік з відповідним внесенням змін до дохідної та видаткової частини бюджету у разі затвердження у міжсесійний період порядків надання, використання чи розподілу  трансфертів з державного, обласного, районного та інших бюджетів;

– здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі та кошторисі,  в розрізі економічної класифікації видатків бюджету  в межах загального обсягу бюджетних призначень за функціональною класифікацією, окремо по загальному та спеціальному фондах місцевого бюджету;

– здійснювати відповідне коригування додатків до рішення сесії про бюджет при внесенні змін до бюджетної класифікації.

10. Додатки 1 – 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Сільський голова Зінченко Ю.І.

Додатки :

Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4

Архів публікацій

Banerbpd 200x80
Subsidii
Baner Teplo