Павленківська сільська рада

Новопсковського району, Луганської області

Телефон: (06463) 9-55-32

 
УКРАЇНА
Павленківська сільська рада
Новопсковського району
Луганської області
XXIV СЕСІЯ VII СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 21/12/2017 року№24/2с. Павленкове
Про Павленківський сільський бюджет на 2018 рік

Відповідно до ст.26, 27, 28, 61-64, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.22 - 23, 63 - 64, 69, 71, 73, 77, 88, 91, 96, 101, п.20 розділу VI Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України сесія Павленківської сільської ради

ВИРІШИЛА:

  1. Визначити на 2018 рік:

доходи Павленківського сільського бюджету у сумі 1466375грн., у тому числі доходи загального фонду 1466375грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

видатки Павленківського сільського бюджету у сумі 1466375грн., у тому числі видатки загального фонду 1466375грн.

2. Затвердити бюджетні призначення Павленківського сільського бюджету на 2018 рік, у тому числі по загальному фонду бюджету 1466375грн., згідно з додатком №2 до цього рішення.

3. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів Павленківського сільського бюджету на 2018 рік у сумі 1000грн.

4. Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №3 до цього рішення.

5. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду Павленківського сільського бюджету на 2018 рік за їх економічною структурою:

– оплата праці,

– нарахування на оплату праці,

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів,

– забезпечення продуктами харчування,

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв,

– поточні трансферти місцевим бюджетам.

6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові, а в разі його відсутності секретарю сільської ради, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

– позики в органах Державної казначейської служби України на покриття тимчасових касових розривів Павленківського сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

7. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних та вартісних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатками №4 та №4/1 до цього рішення.

8. Установити, що у загальному фонді Павленківського сільського бюджету на 2018 рік до доходів належать надходження, визначені статтями 64, 69 Бюджетного кодексу України.

9. Визначити, що кошти іншої субвенції в сумі 31436грн., спрямовуються Новопсковському районному бюджету для виконання делегованих Новопсковській районній раді повноважень Павленківської сільської ради в частині централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду, створених на території Павленківської сільської ради та здійснення видатків з сільського бюджету в 2018 році на їх утримання.

10. Надати право виконавчому комітету Павленківської сільської  ради за погодженням з постійною комісією з питань  соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів:

– здійснювати видатки понад обсяги, затверджені в сільському бюджеті на 2018 рік з відповідним внесенням змін до дохідної та видаткової частини бюджету у разі затвердження у міжсесійний період порядків надання, використання чи розподілу  трансфертів з державного, обласного, районного та інших бюджетів;

– здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі та кошторисі,  в розрізі економічної класифікації видатків бюджету  в межах загального обсягу бюджетних призначень за функціональною класифікацією, окремо по загальному та спеціальному фондах місцевого бюджету;

– здійснювати відповідне коригування додатків до рішення сесії про бюджет при внесенні змін до бюджетної класифікації.

11. Додатки 1 – 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Сільський голова Зінченко Ю.І.

Додатки :

Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4

Архів публікацій

Banerbpd 200x80
Subsidii
Baner Teplo