Павленківська сільська рада

Новопсковського району, Луганської області

Телефон: (06463) 9-55-32

Бюджет сільської ради

СІЛЬСЬКИЙ БЮДЖЕТ НА 2019 РІК

      Згідно з Рішенням “Про Павленківський сільський бюджет на 2019 рік” 34 сесії сьомого скликання сільська рада вирішила затвердити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2019 рік у сумі 1864168 грн., у тому числі обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 1864168 грн., згідно додатка №1.

Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2019 рік у сумі 1864168 грн., у тому числі видатків загального фонду бюджету у сумі 1864168 грн., згідно  додатка№2.

Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів місцевого бюджету на 2019 рік у сумі 1000 грн.

Затвердити на 2019 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №3 до цього рішення. Визначити, що кошти іншої субвенції в сумі 26183 грн., спрямовуються Новопсковському районному бюджету для виконання делегованих Новопсковській районній раді повноважень Павленківської сільської ради в частині централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду, створених на території Павленківської сільської ради та здійснення видатків з сільського бюджету в 2019 році на їх утримання.

Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних та вартісних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком №4 до цього рішення.

 

СІЛЬСЬКИЙ БЮДЖЕТ НА 2018 РІК

      Згідно з Рішенням “Про Павленківський сільський бюджет на 2018 рік” 24 сесії сьомого скликання сільська рада вирішила затвердити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2018 рік у сумі 1466375 грн., у тому числі обсяг іншої субвенції, що одержується з районного бюджету у сумі 337110 грн.

     Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 1466375 грн., згідно додатка №1.

Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2018 рік у сумі 1466375 грн., у тому числі видатків загального фонду бюджету у сумі 1466375 грн., згідно  додатка№2.

Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів місцевого бюджету на 2018 рік у сумі 1000 грн.

Затвердити на 2018 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком №3 до цього рішення. Визначити, що кошти іншої субвенції в сумі 31436 грн., спрямовуються Новопсковському районному бюджету для виконання делегованих Новопсковській районній раді повноважень Павленківської сільської ради в частині централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду, створених на території Павленківської сільської ради та здійснення видатків з сільського бюджету в 2018 році на їх утримання.

Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних та вартісних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком №4 до цього рішення.

 

 

СІЛЬСЬКИЙ БЮДЖЕТ НА 2017 РІК

     Згідно з Рішенням “Про сільський бюджет на 2017 рік” 14 сесії сьомого скликання сільська рада вирішила затвердити загальний обсяг доходів сільського бюджету на 2017 рік у сумі 1220859грн., у тому числі обсяг іншої субвенції, що одержується з районного бюджету у сумі 292986грн.

     Обсяг доходів загального фонду бюджету визначити у сумі 1220859грн., згідно додатка №1.

Затвердити загальний обсяг видатків сільського бюджету на 2017 рік у сумі 1220859грн., у тому числі видатків загального фонду бюджету у сумі 1220859грн., згідно додатка №2.

Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів місцевого бюджету на 2017 рік у сумі 1000грн.

Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних та вартісних показниках по кожній бюджетній установі, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету, згідно додатка № 3 та 3/1.

Визначити, що кошти іншої субвенції в сумі 24247грн., спрямовуються Новопсковському районному бюджету для виконання делегованих Новопсковській районній раді повноважень Павленківської сільської ради в частині централізованого тимчасового зберігання архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду, створених на території Павленківської сільської ради та здійснення видатків з сільського бюджету в 2017 році на їх утримання.

Надати право виконавчому комітету Павленківської сільської ради за погодженням з постійною комісією з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів:

– здійснювати видатки понад обсяги, затверджені в сільському бюджеті на 2017 рік з відповідним внесенням змін до дохідної та видаткової частини бюджету у разі затвердження у міжсесійний період порядків надання, використання чи розподілу  трансфертів з державного, обласного, районного та інших бюджетів;

– здійснювати перерозподіл бюджетних асигнувань, затверджених у розписі та кошторисі,  в розрізі економічної класифікації видатків бюджету  в межах загального обсягу бюджетних призначень за функціональною класифікацією, окремо по загальному та спеціальному фондах місцевого бюджету;

– здійснювати відповідне коригування додатків до рішення сесії про бюджет при внесенні змін до бюджетної класифікації.

Дозволити Павленківській сільській раді в особі сільського голови, а в разі його відсутності секретарю сільської ради, отримувати у 2017 році позики в органах Державної казначейської служби України.

Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду місцевого бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою відповідно до ст.55 Бюджетного кодексу України:

– оплата праці працівників бюджетних установ,

– нарахування на заробітну плату,

– придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів,

– забезпечення продуктами харчування,

– оплата комунальних послуг та енергоносіїв,

– поточні трансферти місцевим бюджетам.

Архів публікацій

я маю право 300x200
Subsidii
Baner Teplo